10855 gostiju u aprilu u Vrnjačkoj Banji

10855 gostiju u aprilu u Vrnjačkoj Banji

10855 gostiju u aprilu u Vrnjačkoj Banji

Tokom aprila meseca u Vrnjačkoj Banji je evidentirano 10855 posetilaca od čega 9781 domaćih i 1074 stranih.Ostvareno je 32195, od toga 28336 domaćih i 3859 stranih turista.
Kada se porede april ove i april prošle godine , beleži se 21,86 % manje domaćih I 6,93 % manje stranih turista kao i 36,43 % manje noćenja domaćih i 6,52 % manje noćenja stranih turista.
Stepen iskorišćenosti kapaciteta u aprilu je iznosio 21,47% dok je prosečna dužina boravka 2,90 dana.