Centar za decu i omladinu

omladinski centar vrnjacka banja

Godine 2002, na osnovu procene potreba Centra za Socijalni rad i lokalne nevladine organizacije „Duga“, formiran je Centar za decu i omladinu u Vrnjačkoj Banji. Ovo odruženje građanja formirano je na inicijativu grupe građana sa ciljem unapređivanja talenata, obrazovanja i svesti mladih. Po osnivanju centar za decu i omladinu, počeo je da dobija materijalna sredstva kako od same opštine Vrnjačka Banja, tako i od francuske NV organizacije pod imenom „Triangle generation humanitaire“.
Sa aktivnim radom centar započinje 1-og aprila 2002. godine, a 24. 07. 2002 biva registrovan kod Saveznog Ministatva pravde, kao udruženje građana.
Glavni cilj, Centra za decu i omladinu, je obezbeđivanje alternative deci i omladini iz Vrnjačke Banje, kako bi oni uz pomoć ovog centra mogli da otkriju, neguju i razvijaju svoje talente. To ima za cilj da im kasnije omogući da postanu aktivni učesnici društvenog života kako u okvirima lokalne zajednice, tako i šire.
Centru je opština bezbedila 180 m² prostora, koje je renovirala, adaptirala i opremila, već pomenuta francuska NV organizacija „Triangle generation humanatire“ (TGH). Donatori ovog projekta bili su SDC – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Francusko Ministarstvo spoljnih poslova, Engleska organizacija „War Child“ i IRC.
Obe organizacije – i francuski TGH i švajcarski SDC, prestali su finansijski da pomažu Centar za decu i omladinu, tokom 2003. godine ( prvi u julu, drugi u decembru). Međutim, iako su se donatori povukli, centar nastavlja sa radom i ne napušta postignuto. Radi na izradi novih projekata i sa njima aplicira kod drugih donatora, ne zaustavljajući pritom aktivan rad centra sa decom i omladinom, a i tada kao i od samog osnivanja do danas, rad Centra nesebično su pomagali volonteri koji su svoj rad i znanje nesebično ulagali u obrazovanje i razvoj dece.
Do današnjeg dana centar za decu i omladinu u Vrnjačkoj Banji kroz niz različitih programa edukativnog, zabavnog i kreativnog karaktera, pomaže unapređivanje života mladih, obogaćuje njihovo znanje, podstiče radoznalost i razvoj talenata. Zaposleni u centru su stručni animatori i to profesori i pedagozi, zaduženi da deci približe svet znanja i umetnosti. Centar je opremljen brojnim knjigama i enciklopedijama koje su mladima na raspolaganju u okviru različitih programa koje udruženje organizuje, ali i van njih.
Do danas više od 800 omladinaca koristilo je usluge ovog centra, dok u ovom moentu taj broj iznosi oko 200 njih. Od nekih aktivnosti koje su u praksi centra možemo izdvojiti tribine za adolescente na kojima se raspravlja o najrazličitijim socijalnim, psihološkim i zabavnim temama, zatim povremene subotnje zabave zadecu i mlade koje se organizuju na inicijativu članova, radionice najrazličitijih vrsta i dr.
Kontakt Centra za decu i omladinu:
Ul. Kraljevačka bb, TC Pijaca (iznad Gulivera)
Telefoni: 069/ 80-11-533 ; 036/612-414
e-mail: omladinskicvb@gmail.com