dom zdravlja vrnjacka banja

Dom zdravlja Dr Nikola Džamić

dom zdravlja vrnjacka banja

 Istorija

Vrnjački dom zdravlja, Dom zdravlja Dr Nikola Džamić, postoji od 1962. godine, kada je poslovao pod nazivom Prirodno lečilište za lečenje bolesnika primenom prirodnih faktora lečenja. Otvoren je nakon donesenog  Rešenja Narodnog odbora Opštine Vrnjačka Banja o osnivanju.

Četiri godine nakon osnivanja, dakle 1966. godine, prvobitna firma, preimenovana je u „Lečilište „Vrnjačka Banja“- Vrnjačka Banja, a radno područje ustanove prošireno je,sa isključivo prirodnih metoda lečenja, na kompletnu zdravstvenu zaštitu građana sa teritorije opštine Vrnjačka Banja. Ova promena registrovana je kod Okružnog kragujevačkog suda, u predmetu zavednemo pod oznakom Us-396/66.

Godine 1969 Skupština opštine Vrnjačka Banja, nastavlja svoj rad na ovom lečilištu, te donosi Rešenje o izdavanju i formiranju Doma Zdravlja u Vrnjačkoj Banji, kao samostalnog pravnog lica. Prvi upravnik ovako nastalog Doma zdravlja, bio je dr Branislav Tošić, što je promena iznova registrovana u Okružnom kragujevačkom sudu i zavedena pod osnakom Us-137/69. Naziv „Dr Nikola Džamić“ nije usledio istovremeno sa ovim izmenama, već nešto kasnije kada je pridodat firmi.

Godine 1990, Dom zdravlja Dr Nikola Džamić, biva pripojen kao organizaciona jedinica,  Zdravstvenom centru Studenica iz Kraljeva. U tom svojstvu nastavlja da posluje sve do 3. januara 2007. godine, kada lokalna samouprava rešava da preuzme osnivačka prava i nakon regulisanja administrativnih i pravnih pitanja Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, započeo je svoje poslovanje u vidu samostalnog pravnog lica.

hitna pomoc dom zdravlja vrnjacka banja

Organizacione jedinice

Dom zdravlja Dr Nikola Džamić sastavljen je od ukupno 9 organizacionih jedinica i to:

-Menadžmenta doma zdravlja

– Upravnog odbora

–  Službe za zdravstvenu zaštitu dece i žena (odeljenje za z.z. dece i školske dece, odeljenje za z.z žena i odeljenje polivalentne patronaže)

– Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih ( Opšta služba, Služba hitne pomoći, Medicina rada, Kućno lečenje, Zdravstvena stanica Novo Selo, zdravstvena stanica Podunavci,  Odeljenje za sanitetski transport bolesnika)

– Služba za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku ( Odsek za radiološku dijagnostiku, Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku)

– Služba hitne pomoći (Odeljenje za hitnu medicinsku pomoć, Odeljenje za sanitetski prevoz bolesnika)

-Služba za specijalističku i konsultatitivnu delatnost (Odseci za specijalističko – konsultattivnu delatnost, Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju).

– Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu (Odeljenje za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Odeljenje dečje i preventivne stomatologije)

– Služba za pravne, ekonomske, finansijske i tehničke poslove (Odsek za pravne, kadrovske i opšte poslove, Odsek za ekonomsko finansijske poslove, Odeljenje za tehničke i druge poslove)

Stručna delatnost

Dom zdravlja Dr Nikola Džamić u Vrnjačkoj Banji organizator je mnogih seminara stručnih u edukativnih karaktera. Takođe je izdao i više stručnih radova na različite teme poput, „Savetovališta za trudnice i uloga ginekološko – akušerske sestre“,  „Afte“, „Analgetici u dečjoj stomatologiji“ i dr.

Dom zdravlja Dr Nikola Džamić nalazi se u Kraljevačkoj ulici u Vrnjačkoj Banji, a osim već pomenute dve ambulante (Novo Selo i Podunavci), postoje još dve zdravstvene stanice u njegovoj nadležnosti, a to su Gračac i Vraneši.