fakultet za turizam i hotelijerstvo vrnjacka banja

Fakultet za turizam i hotelijerstvo

fakultet za turizam i hotelijerstvo vrnjacka banja

Odluku o osnivanju Fakulteta za hotelijerestvo i turizam u Vrnjačkoj Banji doneo je Univerzitet u Kragujevcu. Tako je 2011. godine u banji otvoren prvi fakultet i to ne samo prvi u banji, već ujedno i prvi državni Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Srbiji.
Ovaj fakultet je visokoškolska ustanova, koja funkcioniše kao ogranak kragujevačkog Univerziteta. Prostire se na preko 2.000 m², a odlikuje ga kompletna opremljenost, što podrazumeva tehničku, audio – video i internet komunakciju, sve u cilju besprekornog realizovanja nastavnih programa i aktivnosti.
Studijski programi koji su predmet izučavanja na ovom fakultetu, osmišljeni su kombinovanjem principa nastave sa najboljih evropskih fakulteta za hotelijerstvo i turistički menadžment, uz korišćenje iskustava iz Srbije. Programi su takođe usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom, a koncepcija kurikuluma određuje osnovne studije u trajanju od 4 godine, master studije kao jednogodišnje, a za doktorske studije je predviđeno vreme trajanja od 3 godine. Svi predmeti, osim stranih jezika, na ovom fakulteu su jednosemestralni, što omogućava lakše i brže savlađivanje ispita.
Iako prvi fakultet u Vrnjačkoj Banji još uvek nije dobio akreditaciju, on se nalazi u procesu dobijanja iste. Po završetku osnovnih studija Fakulteta za hotelijerstvo i menadžment, stiče se zvanje Diplomiranog menadžera u hotelijerstvu i turizmu. Završetak master studija, polaznicima obezbeđuje zvanja Master menadžera u hotelijerstvu i Master menadžera u turizmu.
Misija Fakulteta za hotelijerstvo i menadžment, je širenje znanja iz ovih oblasti, ne samo u zemlji već i na međunarodnom nivou, kao i obrazovanje ljudi koji će zauzeti liderske pozicije u oblasti menadžmenta turizma i hotelijerstva.
Fakultet na godišnjem nivou prima 100 studenata, od čega prvih 60 sa upisne rang liste bivaju finansirani od strane države, a otalih 40 samostalo snose troškove studija.
Tekuće 2013. godine, na Fakultet za hotelijerstvo i menadžment u Vrnjačkoj Banji upisaće se tek treća generacija studenata, s obzirom na to da je ovaj fakultet jedan od najmlađih državnih fakulteta u zemlji.
Perspektiva koja je mladima iz Vrnjačke Banje i njene okoline, pružena otvaranjem ovog fakulteta, od izuzetnog je značaja za razvoj same banje. Sama uprava fakulteta ističe veliki značaj lokacije ove visokoškolske ustanove, koja osim što studentima omogućuje praksu u jednom od najvećih turističkih mesta Srbije, i učenje na svakom koraku, daje banji, po prvi put od nastanka mogućnost da postane domaćin i studentima koji žele da pohađaju ovaj fakultet.