vrnjacka banja inspekcije

Građevinska inspekcija

vrnjacka banja inspekcije

Zaduženja opštinskog građevinskog inspektora je vršenje nadzora nad podizanjem objekata, za čiju izgradnju dozvolu izdaje opština.
Zakonom propisana prava i dužnosti građevinskog inspektora su provere i nadziranje:
– Da li lice koje je odgovorno za izgradnju objekta ispunjava građevinske uslove za realizaciju projekta.
– Da li je sve papirološki ispravno ( da li je uzdata građevinska dozvola i podneta prijava o početku građenja).
– Da je gradilište obeleženo na propisan način i dr.
Tokom vršenja svojih dužnosti, opštinski građevinski inspektor ima pravo da u skladu sa zakonom donese odluku o uklanjanju objekta ili njegovog određenog dela, da naloži obustavu izvođenja daljih radova, kao i mnogo drugih ovlašćenja, kao i izdavanje naloga za zatvaranje gradilišta.
Kontrola građevinskih objekata za koje nije potrebna građevnska dozvola, nije u sklopu dužnosti opštinskog građevinskog inspektora.