Klinika za hipertenziju u okviru Merkura

Klinika za hipertenziju u okviru Merkura

Klinika za hipertenziju u okviru Merkura

U okviru SB“Merkur“ radi Klinika za hipertenziju koju je otvorio dr Tasić. Klinika se nalazi u smbulanti 131 na prvom spratu novog Merkura. Cilj je bio omogućavanje pacijentima maksimalan kvalitet zdravstvenog tretmana sa idejom da se pacijentima sa povišenim krvnim pritiskom za kratko vreme, na jednom mestu, omogući kroz timski rad uspostavljanje dijagnoze povišenog krvnog ritiska, utvrdjivanjem uzroka.