vrnjacka banja

Komunalna inspekcija

vrnjacka banja

Komunalna inspekcija se od ostalih državnih inspekcija razlikuje po tome što komunalnu inspekciju osnivaju gradovi i opštine u cilju kontrole poštovanja svih postojećih komunalnih propisa. Komunalna inspekcija Vrnjačke Banje, vrši kontrolu čitavog niza delatnosti poput :
– Kontorole održavanja čistoće – odlaganje smeća na deponiju/ mesto, predviđeno prostornim planom, čišćenje javnih površina, paljenje smeća i bacanje žara u kontejnere i dr.
– Kontrole uređenja grada – održavanje terena za sport ispravnim i urednim, ispravnost poklopaca na šahtovima, nedozvoljena prodaja robe van prodavnica i poslovnih objekata, postavljenje reklama i oglasnih mesta na lokacije na kojima je to dozvoljeno i dr.
– Kontrola kućnog reda u stambenim zgradama.
– Kontrola radnog vremena – pridržavanje radnog vremena.
Osim navedenog komunalna inspekcija zadužena je za još čitav niz drugih delatnosti i svakodnevnih kontrola.