Na Fakultetu HIT održan okrugli sto

slika fakultet

„Kultura kao pokretač turizma i održivog društvenog razvoja“ bila je tema Okruglog stola koji je održan na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Okruglom stolu su prisustvovali profesori sa ovog fakulteta koji su izložili svoje radove kao i profesori sa drugih srodnih univerziteta i stručnjaci iz oblasti kulture. Bilo je reči o turističkom proizvodu, njegovom poboljšanju i unapređenju ali i razlozima turističkih putovanja . Jednoglasni su bili da turističku ponudu treba prilagođavati savremenom turisti koji se ne zadržava dugo na jednoj destinaciji. Treba popravljati standard smeštaja i graditi nove hotelske i ugostiteljske objekte sa svetskim standardima. Okrugli sto imao je dve sesije. Prva tema bila je „Banje Srbije u okviru globalnih turističkih trendova“ i o njoj je govorio prof. dr Siniša Perić.
Magistar Danijela Vićentijević prezentovala je temu „Značaj kulturnih manifestacija za razvoj kulturnog turizma“.
Bilo je i drugih tema alije o ove dve najviše bilo reči.