vrnjacka banja inspekcije

Građevinska inspekcija

vrnjacka banja inspekcije

Zaduženja opštinskog građevinskog inspektora je vršenje nadzora nad podizanjem objekata, za čiju izgradnju dozvolu izdaje opština.
Zakonom propisana prava i dužnosti građevinskog inspektora su provere i nadziranje:
– Da li lice koje je odgovorno za izgradnju objekta ispunjava građevinske uslove za realizaciju projekta.
– Da li je sve papirološki ispravno ( da li je uzdata građevinska dozvola i podneta prijava o početku građenja).
– Da je gradilište obeleženo na propisan način i dr.
Tokom vršenja svojih dužnosti, opštinski građevinski inspektor ima pravo da u skladu sa zakonom donese odluku o uklanjanju objekta ili njegovog određenog dela, da naloži obustavu izvođenja daljih radova, kao i mnogo drugih ovlašćenja, kao i izdavanje naloga za zatvaranje gradilišta.
Kontrola građevinskih objekata za koje nije potrebna građevnska dozvola, nije u sklopu dužnosti opštinskog građevinskog inspektora. read more

vrnjacka banja

Sanitarna inspekcija

vrnjacka banja

Zakonom o sanitarnom nadzoru uređen je okvir sanitarnog nadzora, način njegovog funkcionisanja, određeni su objekti koji spadaju u njegovu nadležnost, kao i sanitarni uslovi koji određeni objekti moraju ispunjavati. Osim navedenog, zakonom su propisani, prava, obaveze i dužnosti sanitarnih inspektora na terenu.
Sanitarna inspekcija obavezna je da vrši redovnu kontrolu ispunjenosti propisanih sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova koje su dužni da ispune: objekti, prostorije, postrojenja, uređaji, nameštaj, oprema i pribor, namenska prevozna sredstva i lica koje podležu sanitarnom nadzoru, životne namirnice i predmeti opšte upotrebe u proizvodnji i prometu i dr, a sve u cilju zdravstvene zaštite stanovništva.

vrnjacka banja

Komunalna inspekcija

vrnjacka banja

Komunalna inspekcija se od ostalih državnih inspekcija razlikuje po tome što komunalnu inspekciju osnivaju gradovi i opštine u cilju kontrole poštovanja svih postojećih komunalnih propisa. Komunalna inspekcija Vrnjačke Banje, vrši kontrolu čitavog niza delatnosti poput :
– Kontorole održavanja čistoće – odlaganje smeća na deponiju/ mesto, predviđeno prostornim planom, čišćenje javnih površina, paljenje smeća i bacanje žara u kontejnere i dr.
– Kontrole uređenja grada – održavanje terena za sport ispravnim i urednim, ispravnost poklopaca na šahtovima, nedozvoljena prodaja robe van prodavnica i poslovnih objekata, postavljenje reklama i oglasnih mesta na lokacije na kojima je to dozvoljeno i dr.
– Kontrola kućnog reda u stambenim zgradama.
– Kontrola radnog vremena – pridržavanje radnog vremena.
Osim navedenog komunalna inspekcija zadužena je za još čitav niz drugih delatnosti i svakodnevnih kontrola.

trezisna inspekcija

Tržišna inspekcija

trezisna inspekcija

Nadzorom ugostiteljske delatnosti, kontrolom i kategorizacijom ugostiteljskih objekata, nadzorom turističkih agencija i nadzorom pružanja usluga u turizmu bavi se turistička inspekcija Vrnjačke Banje. Ova inspekcija nadležna je za kontrolu zakonitosti svih oblika trgovine, prodaje robe i pružanja usluga (izdavanje fiskalnih računa, izdavanje garancije za uređaje i dr).