Decenija postojanja UG“Novoselac“

slika UG novoselac

Udruženje gradjana „Novoselac“ obeležiće večeras deceniju svog postojanja i veoma uspešnog rada. Ovo udruženje dugi niz godina odnosno čitavu deceniju svojim angažovanjem, realizovanim akcijama i projektima koji su zaživeli učestvuje u očuvanju naše tradicije, važnih datuma iz naše istorije ali se uključuje i u brojne projekte koji imaju za cilj poboljšanje uslova života i očuvanje okoline.
Svečanost će biti upriličena u restoranu „Zvezda“ u Novom Selu večeras u 18 sati. Nakon svečane sednice na kojoj će se osvrnuti na rad u protekloj deceniji, organizatori skupa će uručiti zahvalnice i priznanja a nakon toga uslediće svečana večera i druženje uz prigodan kulturno umetnički program.

zamak Balimarkovic vrnjacka banja

Kulturni centar

zamak Balimarkovic vrnjacka banja

Kulturni centar Vrnjačke Banje predstavlja javnu ustanovu, osnovanu od strane Skupštine Opštine Vrnjačka Banja, sa ciljem obavljanja širokog spektra delatnosti iz oblasti kulture. Kulturni centar sastoji se od nekoliko banjskih kulturnih ustanova, od kojih je poseban izraz kulture Vrnjačke Banje „Zamak Belimarković“. Zamak Belimarković je nekadašnji letnjikovac generala Jovana Belimarkovića, koji je krajem 19-og veka bio namesnik maloletnom srpskom kralju Aleksandru Obrenoviću. Njegov letnjikovac, predstavlja specifičnu arhitektonsku lepotu Vrnjačke Banje i njegova važnost za njenu istoriju je izuzetna. Nakon Drugog svetskog rata, letnjikovac Belimarkovića, preimenovan je u Zamak kulture, a u njega je smešten, osim Kulturnog centra i Zavičajni muzej Vrnjačke Banje koji zajedno čine celinu.
Kulturni centar poseduje bioskopsko-pozorišnu dvoranu, Zamak kulture sa galerijskim i muzejskim prostorom, kao i Amfiteatar kapaciteta 1500 sedišta. read more

specijalna bolnica fontana

Udruženje hotelijera

specijalna bolnica fontana

Na sastanku okruglog stola, opštine Vrnjačka Banja, javila se potreba za osnivanjem jednog udruženja, koje će svojim radom unaprediti turističku ponudu lečilišta. Stvaranje udruženja hotelijera, takođe je bilo isprovocirano potrebom za saradnjom lokalne samouprave sa hotelijerama u banji, radi koordinacije rada, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.
Članovi udruženja Hotelijera su svi manji privatni hoteli, ali i veliki hotelski sistemi poput Specijalne bolnice „Merkur“, HTP Fontana, Poštanskog doma, Snežnika i još mnogih drugih. Mada su ovakva udruženja postojala pre rata, Udruženje Hotelijera iz Vrnjačke Banje, je prvo udruženje u našoj zemlji, posvećeno u potpunosti turistima i njihovim potrebama. Udruženje Hotelijera zaduženo je za obezbeđivanje informacija za turiste, omogućavanje prevoza i rezervacija, informisanje o detaljaima dešavanja u banji, prošlim, aktuelnim, i dolazećim manifestacijama. Jedan od osnovnih ciljeva udruženja je privlačenje kako stranih, tako i domaćih turista. read more

Udruženje roditelja dece ometene u razvoju URDOUR

Udruženje roditelja dece ometene u razvoju URDOUR, osnovano je 29. 08. 2006. godine u Vrnjačkoj Banji. Osnovano je sa ciljem da se deci i odraslima ometenim u mentalnom razvoju, kao i njihovim porodicama pruži podrška. Radionice ovog udruženja imaju za cij da svojim članovima pruže niz zabavnih aktivnosti, osećaj pripadanja, kao i da se čitave porodice suočene sa ovakvim problemom nađu među sebi sličnima. Popularisanje ovog problema na lokalnom nivou, takođe je jedan od ciljeva udruženja, kao i angažovanje što više pripadnika zajednice.
Frekfencija aktivnosti ovog udruženja je svakodnevna, a obavlja se u prostorijama veličine 130 m². Udruženje takođe nudi pomoć porodicama sa decom ometenom u razvoju, u projektu pod imenom „Dobar dan komšija“. Ovaj projekat obuhvata dva vida pomoći: „Predah“ i „Pomoć i nega u kući“ u nadi da će njegova realzacija doprineti održavanju stabilnosti porodice, pre svega u kriznim situacijama i ublažiti i/ili sprečiti zanemarivanje dece.
Udruženje roditelja dece ometene u razvoju već gotovo 7 godina funkcioniše, sa ciljem da njihove aktivnosti stvore bolje uslove za život, rad i razvoj dece i mladih sa smetnjama i poteškoćama u razvoju, kao i njihovih porodica.
Kontakt:
Ul. Cara Dušana, Zgrada stare Šumadije 20
tel: 063/638704

zenski centar milica vrnjacka banja

Udruženje ženski centar Milica

zenski centar milica vrnjacka banja

Ženski centar Milica iz Vrnjačke Banje osnovan je 02.02.2010. godine, sa ciljem unapređenja i poboljšanja socijalnog, edukativnog, zdravstvenog i svakog drugog položaja žena u lokalnoj zajednici. Ženski centar „Milica“ je nevladino, neporfitabilno udruženje, formirano od strane žena koje su se tokom svog života borile sa karcinomom. Jedan od primarnih ciljeva udruženja, stoga je pomoć ženama obolelim od karcinoma, kao i njihovim porodicama u psihičkom prevazilaženju problema. Da bi se ovaj, ne baš, najjednostavniji cilj sproveo u delo Ženski centar „Milica“, od osnivanja je prionuo na rad, kako bi osmislio najbolji program podrške, za obolole i njihove najbliže.
Tako su vremenom, u okviru udruženja, formirane: read more

udruzenje banja vila lenka2

Udruženje banja Srbije

udruzenje banja vila lenka2

Udruženje banja Srbije, postoji sa ciljem popularizacije prirodnih lepota Srbije. Članovi budućeg udruženja, krenuli su od pretpostavke da Srbi nisu na najbolji način upoznati sa svim lepotama koje njihova zemlja nudi, pa su osnovali udruženje sa ciljom da na najbolji mogući način te lepote otkrije i prikaže javnosti.
Na 21-oj skupštini udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije, održanoj 25. maja 2009. godine jednoglasno je usvojen novi Statut Udruženja. Neka od zaduženja i zadataka udruženja navedenih u statutu organizacije su: read more

Centar za decu i omladinu

omladinski centar vrnjacka banja

Godine 2002, na osnovu procene potreba Centra za Socijalni rad i lokalne nevladine organizacije „Duga“, formiran je Centar za decu i omladinu u Vrnjačkoj Banji. Ovo odruženje građanja formirano je na inicijativu grupe građana sa ciljem unapređivanja talenata, obrazovanja i svesti mladih. Po osnivanju centar za decu i omladinu, počeo je da dobija materijalna sredstva kako od same opštine Vrnjačka Banja, tako i od francuske NV organizacije pod imenom „Triangle generation humanitaire“.
Sa aktivnim radom centar započinje 1-og aprila 2002. godine, a 24. 07. 2002 biva registrovan kod Saveznog Ministatva pravde, kao udruženje građana.
Glavni cilj, Centra za decu i omladinu, je obezbeđivanje alternative deci i omladini iz Vrnjačke Banje, kako bi oni uz pomoć ovog centra mogli da otkriju, neguju i razvijaju svoje talente. To ima za cilj da im kasnije omogući da postanu aktivni učesnici društvenog života kako u okvirima lokalne zajednice, tako i šire. read more

vrnjacka banja apartmani

Turistička Organizacija

vrnjacka banja apartmani

Turistička organizacija Vrnjačke Banje, glavni je koordinator i nosilac svih poslova banje, koji se tiču unapređivanja, razvoja, planiranja i obavljanja turističkih delatnosti. Posao turističke organizacije je šarenolik i obuhvata sve što se tiče turističke ponude i uopšte turizma u banji. Neki od najznačajnijih poslova Turističke organizacije Vrnjačke Banje su: read more

vrnjacka banja udruzenja i organizacije

Udruženja i organizacije

vrnjacka banja udruzenja i organizacije

U Vrnjačkoj Banji aktivno funkcioniše više udruženja i organizacija usmerenih na različite ciljne grupe i sa različitim sopstvenim ciljevima. Neka od tih udruženja i organizacija su Taksi udruženje, Udruženje banja Srbije, Udruženja Hotelijera Vrnjačke Banje, Turistička organizacija Vrnjačke Banje, Ženski centar Milica, Udruženje roditelja dece ometene u razvoju URDOUR, Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja i dr.
O onim najvažnijim i najaktivnijim na ovom sajtu možete pročitati opšti pregled, upoznati se sa ciljevima njihovih aktivnosti, načinima rada i ostalim opštim karakteristikama.

Kulturno – umetničko društvo „Abrašević“

kud abrasevic vrnjacka banja

Jedno od najpoznatijih kulturno – umetničkih društava iz Vrnjačke Banje je KUD „Abrašević“. Osnovano je nedugo po okončanju Drugog svetskog rata, godine 1946, u periodu koji za Vrnjačku Banju nije bio najlakši. Od te godine, do dana današnjeg ovo društvo prenelo je na čitav niz generacija sprsku pesmu, igru i tradiciju, čuvajući istoriju našeg naroda, u pokretima i glasovima mladih ljudi koji su bili voljni da ih nauče i predstave je svetu.
Mnoga deca iz Vrnjačke Banje svoj prvi kontakt sa igrom ostvarila su kroz ovo društvo, koje je od svog nastanka bilo neiscrpan izvor umetničkih ideja, nesebično deljenih sa svima onima koji su na ovaj ili onaj način bili voljni da učestvuju.
Polaznici KUD „Abraševića“ i njegov izvođački ansambl čine deca i mladi, starosnog uzrasta od 4 do 25 godina. Sa ovim društvom mnogi mladi iz Vrnjačke Banje srpsku igru i pesmu , poneli su su sa sobom u strane zemlje poput Amerike, Francuske, Austrije, Bugarske, Slovenije, Makedonije i dr., gde su nastupali. read more