vrnjacka banja apartmani

Turistička Organizacija

vrnjacka banja apartmani

Turistička organizacija Vrnjačke Banje, glavni je koordinator i nosilac svih poslova banje, koji se tiču unapređivanja, razvoja, planiranja i obavljanja turističkih delatnosti. Posao turističke organizacije je šarenolik i obuhvata sve što se tiče turističke ponude i uopšte turizma u banji. Neki od najznačajnijih poslova Turističke organizacije Vrnjačke Banje su: read more

vrnjacka banja udruzenja i organizacije

Udruženja i organizacije

vrnjacka banja udruzenja i organizacije

U Vrnjačkoj Banji aktivno funkcioniše više udruženja i organizacija usmerenih na različite ciljne grupe i sa različitim sopstvenim ciljevima. Neka od tih udruženja i organizacija su Taksi udruženje, Udruženje banja Srbije, Udruženja Hotelijera Vrnjačke Banje, Turistička organizacija Vrnjačke Banje, Ženski centar Milica, Udruženje roditelja dece ometene u razvoju URDOUR, Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja i dr.
O onim najvažnijim i najaktivnijim na ovom sajtu možete pročitati opšti pregled, upoznati se sa ciljevima njihovih aktivnosti, načinima rada i ostalim opštim karakteristikama.

Vremenska prognoza

vremenska prognoza vrnjacka banja srbija

Klima Vrnjačke Banje, spada u pojas umereno kontinetnalne klime, izmenjene lokalnim osobenostima. Na postojanje mikroklimatske izmenjenosti u Vrnjačkoj Banji uticale su planine, prekrivene šumama južno od banje, kao i prostrane zelene površine i zaštićene šume unutar samog naselja.
Zime u Vrnjačkoj Banji su umereno hladne, baš kao što su i leta umereno topla. Statistički podaci ukazuju na srednju godišnju temperaturu u iznosu od 10.6 ᵒC, a kada je u pitanju svako zasebno godišnje doba, prosečne temperature su: zimi -0.5 ᵒC, tokom proleća 10.5 ᵒC, leti 20 ᵒC i na jesen 11.4 ᵒC. read more

vrnjacka banja parkovi

RGZ – Zemljišne knjige

vrnjacka banja parkovi

Krajem 2010 i početkom 2011. godine, završen je rad na formiranju katastra za nepokretnosti u Vrnjačkoj Banji. Realizovanje ovog projekta bilo je i jeste, od izuzetne važnosti kako za Republički geodetski zavod, tako i za građane Vrnjačke Banje, njene institucije i uopšte lokalnu zajednicu u celosti.
Teritorija opštine Vrnjačka Banja, sastoji se od 13 katastarskih opština, čija ukupna površina iznosi 23.861 ha, sa 63.745 parcela na tom zemljištu, što Vrnjačku Banju svrstava među manje opštine u Srbiji. read more

vrnjacka banja inspekcije

Građevinska inspekcija

vrnjacka banja inspekcije

Zaduženja opštinskog građevinskog inspektora je vršenje nadzora nad podizanjem objekata, za čiju izgradnju dozvolu izdaje opština.
Zakonom propisana prava i dužnosti građevinskog inspektora su provere i nadziranje:
– Da li lice koje je odgovorno za izgradnju objekta ispunjava građevinske uslove za realizaciju projekta.
– Da li je sve papirološki ispravno ( da li je uzdata građevinska dozvola i podneta prijava o početku građenja).
– Da je gradilište obeleženo na propisan način i dr.
Tokom vršenja svojih dužnosti, opštinski građevinski inspektor ima pravo da u skladu sa zakonom donese odluku o uklanjanju objekta ili njegovog određenog dela, da naloži obustavu izvođenja daljih radova, kao i mnogo drugih ovlašćenja, kao i izdavanje naloga za zatvaranje gradilišta.
Kontrola građevinskih objekata za koje nije potrebna građevnska dozvola, nije u sklopu dužnosti opštinskog građevinskog inspektora. read more

vrnjacka banja

Sanitarna inspekcija

vrnjacka banja

Zakonom o sanitarnom nadzoru uređen je okvir sanitarnog nadzora, način njegovog funkcionisanja, određeni su objekti koji spadaju u njegovu nadležnost, kao i sanitarni uslovi koji određeni objekti moraju ispunjavati. Osim navedenog, zakonom su propisani, prava, obaveze i dužnosti sanitarnih inspektora na terenu.
Sanitarna inspekcija obavezna je da vrši redovnu kontrolu ispunjenosti propisanih sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova koje su dužni da ispune: objekti, prostorije, postrojenja, uređaji, nameštaj, oprema i pribor, namenska prevozna sredstva i lica koje podležu sanitarnom nadzoru, životne namirnice i predmeti opšte upotrebe u proizvodnji i prometu i dr, a sve u cilju zdravstvene zaštite stanovništva.

vrnjacka banja

Komunalna inspekcija

vrnjacka banja

Komunalna inspekcija se od ostalih državnih inspekcija razlikuje po tome što komunalnu inspekciju osnivaju gradovi i opštine u cilju kontrole poštovanja svih postojećih komunalnih propisa. Komunalna inspekcija Vrnjačke Banje, vrši kontrolu čitavog niza delatnosti poput :
– Kontorole održavanja čistoće – odlaganje smeća na deponiju/ mesto, predviđeno prostornim planom, čišćenje javnih površina, paljenje smeća i bacanje žara u kontejnere i dr.
– Kontrole uređenja grada – održavanje terena za sport ispravnim i urednim, ispravnost poklopaca na šahtovima, nedozvoljena prodaja robe van prodavnica i poslovnih objekata, postavljenje reklama i oglasnih mesta na lokacije na kojima je to dozvoljeno i dr.
– Kontrola kućnog reda u stambenim zgradama.
– Kontrola radnog vremena – pridržavanje radnog vremena.
Osim navedenog komunalna inspekcija zadužena je za još čitav niz drugih delatnosti i svakodnevnih kontrola.

trezisna inspekcija

Tržišna inspekcija

trezisna inspekcija

Nadzorom ugostiteljske delatnosti, kontrolom i kategorizacijom ugostiteljskih objekata, nadzorom turističkih agencija i nadzorom pružanja usluga u turizmu bavi se turistička inspekcija Vrnjačke Banje. Ova inspekcija nadležna je za kontrolu zakonitosti svih oblika trgovine, prodaje robe i pružanja usluga (izdavanje fiskalnih računa, izdavanje garancije za uređaje i dr).

Modna kuća „Todor“

modna kuca todor vrnjacka banja

Još jedan važan privredni činilac Vrnjačke Banje, svakako je modna kuća „Todor“. Modna kuća „Todor“ sa radom započinje 1989. godine. Vlasnik i osnivač preduzeća Mirko Todorović, već 1990, u promet pušta svoju robnu marku pod imenom „Todor“, koja akcenat stavlja na liniju dečije garderobe. Već na samom početku poslovanja „Todor“ niže uspehe, od kojih je najvažnije pomenuti osvajanje prestižne nagrade „Srebrno lane“, osvojene na Sajmu mode u Beogradu. Nastavljajući dalje sa svojim poslovanjem, ova modna kuća nije prestajala sa nizanjem uspeha, pa su u različitim gradovima Srbije polako počeli da se otvaraju njeni maloprodajni objekti. Osvajanjem nagrada na različitim sajmovima mode i tekstila, „Todor“ sve više učvršćuje svoju poziciju u modnom svetu i postaje poznat brend ne samo Vrnjačke Banje, već i cele Srbije. read more

autoprevoz vrnjacka banja

„ATP Morava“ / „Autoprevoz“

autoprevoz vrnjacka banja

U razvoju saobraćajne privredne grane, bitnu ulogu odigralo je preduzeće „ATP Morava“ (nekada pod imenom „Autoprevoz“). Nastanak ovog preduzeća povezan je sa komunalnim preduzećem „Goč“, koje je osnovano 1948. godine. Iz komunalnog preduzeća „Goč“ uskoro se izdvojilo samostalno preduzeće „Morava“, koje je do 1968. godine samo vodilo svoje poslove, da bi tada ušlo u sastav čačanskog „Autoprevoza“. Čačanski „Autoprevoz“, bio je razvijena firma sa razgranatim sistemom poslovanja.
Godine 1983, igrađena je nova autobuska stanica, u režiji „Autoprevoza. Zgrada novoizgrađene autobuske stanice posedovala je sopstveni motel, a unutar nje se odvijao i niz drugih delatnosti poput proizvodnje peciva i restoranskih usluga što je doprinelo povećanju turističke ponude i blagotvorno delovalo na turistički razvoj banje. read more