slika zgrada fakulteta

Opština vlasnik kompletne zgrade Fakulteta

slika zgrada fakulteta

Nakon velikih finansijskih problema u kojima je bila, Opština Vrnjačka Banja uspela je da, izmedju ostalog, kupovinom još jednog sprata, postane vlasnik celokupne zgrade nekadašnjeg Energotehnika a sadašnjeg fakulteta. Ovom kupovinom i pribavljanjem u vlasništvo pomenute zgrade, stvorili su se uslovi za otvaranje fakulteta medicinskih nauka u Vrnjačkoj Banji od septembra.