Podeljeni paketići deci sa evidencije Centra za socijalni rad

paketicU skladu sa politikm Vlade RS i opština Vrnjačka Banja primorana je da u svom budžetu za ovu godinu, sprovede mere štednje. U manjoj meri to će uticati na materijalma davanja najugrženijima u toku ove godine. Centar za scijalni rad nastojaće da blagovremeno i adekvatno dgovori na zahteve korisnika a u skladu sa njihovim otrebama sa jedne strane i finansijskim mogućnostima sa druge strane.

Centar je u saradnji sa Opštinom Vrnjačka Banja, obezbedio novogodišnje paketiće za najmladje a koji su po nekom od osnova njihovi korisnici. Mališanima je podeljeno oko 300 paketića.