Podunavačke Bare

Podunavčke Bare, ime su dobile po selu Podunavci koje se nalazi u opštini Vrnjačka Banja. Od same banje, Podunavci su udaljeni desetak kilometara regionalnim putem ka Kraljevu. Kada uđete u selo, koje obuhvata malo juga i severa od samog puta, skrećete na sever kod pumpe i autobuske stanice, prelazeći prugu. Put Vas dalje vodi direktno do Podunavačkih Bara koje predstavljaju kompleks od više desetina bara, nastalih vađenjem šljunka u neposrednoj blizini Zapadne Morave, nakon čega su podvodne vode izbile i poplavile nastala udubljenja. Vremenom ove bare, stvorile su svoj ekosistem, pa su  danas, najposećenije od strane ribolovaca, koji i tokom najtoplijih meseci mogu zaklonjeni hladom  uživati u svom sprotu. Svake godine, na Podunavačkim Barama organizuju se i velika pecaroška takmičenja, koja okupe veliki broj ljubitelja ovog sporta, kako iz zemlje tako i iz regiona.

Na uzdignutom platou obale starog moravskog korita, do stvaranja bara eksploatacijom peska, došlo je i u selima Gračac i Novom Selu, pa je tako pejzaž okoline Vrnjačke Banje dodatno obogaćen.