Predavanje o dijabetesu na HIT-u Vrnjačka Banja

Predaanje o dijabetesu na HIT-u Vrnjačka Banja

Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji danas je održano predavanje u okviru akreditovanog programa o dijabetesu. Održano je predavanje o dijabetesu, o etiologiji, patogenezi, kliničkoj slici, komplikacijama i balneološkim tretmanima.