Realizacija projekta “Prvi inovativni korak”

slika projekat

“Prvi inovativni korak” naziv je projekta koji se realizuje u okviru projekta “Uz dobar alat veština je zanat”. Ovaj projekat sprovodi Nacionalna asocijacija praktičara (NAPOR) uz podršku Ministarstva omladine i sporta USAID-projekat održivog lokalnog razvoja.
Dvanaest mladih ljudi od 17 do 22 godine, posetiće u okviru ovog projekta preduzeća u Vrnjačkoj Banji, proći će seriju radionica na temu zapošljavanja a zatim će imati susrete sa preduzećima i radom u njima.