vrnjacka banja parkovi

RGZ – Zemljišne knjige

vrnjacka banja parkovi

Krajem 2010 i početkom 2011. godine, završen je rad na formiranju katastra za nepokretnosti u Vrnjačkoj Banji. Realizovanje ovog projekta bilo je i jeste, od izuzetne važnosti kako za Republički geodetski zavod, tako i za građane Vrnjačke Banje, njene institucije i uopšte lokalnu zajednicu u celosti.
Teritorija opštine Vrnjačka Banja, sastoji se od 13 katastarskih opština, čija ukupna površina iznosi 23.861 ha, sa 63.745 parcela na tom zemljištu, što Vrnjačku Banju svrstava među manje opštine u Srbiji.
Osnivanjem katastra nepokretnosti u Vrnjačkoj Banji, formirano je 21.457 listova nepokretnosti, sa upisanih 17.082 zgrada – objekata, 1.357 posebnih delova zgrada, 1170 stanova, 185 poslovnih prostora i 12.831 tereta. Ukupan broj popisanih domaćinstava u katastru iznosi 19.040.
Digitalni katastarski plan je do sada urađen za deo katastarskih opština Vrnjačka Banja, Lipova i Ruđinci. Digitalnu bazu podataka moguće je pretraživati preko broja parcele uopštini i katastarske opštine, a takođe je moguće izvršiti pretragu i preko adrese nepokretnosti, dakle koristeći ulicu i broj neokretnosti u okviru konkretne opštine. Ovim putem, o nepokretnosti je moguće dobiti samo osnovne podatke, kako o nepokretnosti tako i o imaocima prava (ime, prezime i adresa imaoca prava).
Katastar nepokretnosti predstavlja javnu knjigu koja pruža osnovne informacije o nepokretnostima i pravima na njima, i te informacije su dostupne svima. Katastar nepokretnosti poseduje informacije o zemljištu (naziv katastarske opštine, broj, oblik, površina, katastarska klasa i katastarski prihod katastarske parcele), zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, ali i posebnim delovima zgrada (položaj, način korišćenja, oblik, površina, spratnost i sobnost) i drugim građevinskim objektima. Osim već navedenog katastar nepokretnosti omogućuje dostupnost podataka o pravima na njima i nosiocima tih prava, teretima i ograničenjima.
U periodu nakon osnivanja, služba katastra nepokretnosti u Vrnjačkoj Banji, koncentrisala se na poslove održavanja katastra nepokretnosti, osnivanje katastra vodova, izradu i dopunu digitalnog katastarskog plana i održavanje adresnog registra.
Knjiga tapija i katastar zemljišta, prestali su da važe osnivanjem katastra za nepokretnosti koji obuhvata celokupnu teritoriju Vrnjačke Banje. Formiranjem katastra nepokretnosti, okončan je dug i naporan proces pripreme istog, čija je važnost velika ne samo na lokalnom, već i na republičkom nivou.