vrnjacka banja

Sanitarna inspekcija

vrnjacka banja

Zakonom o sanitarnom nadzoru uređen je okvir sanitarnog nadzora, način njegovog funkcionisanja, određeni su objekti koji spadaju u njegovu nadležnost, kao i sanitarni uslovi koji određeni objekti moraju ispunjavati. Osim navedenog, zakonom su propisani, prava, obaveze i dužnosti sanitarnih inspektora na terenu.
Sanitarna inspekcija obavezna je da vrši redovnu kontrolu ispunjenosti propisanih sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova koje su dužni da ispune: objekti, prostorije, postrojenja, uređaji, nameštaj, oprema i pribor, namenska prevozna sredstva i lica koje podležu sanitarnom nadzoru, životne namirnice i predmeti opšte upotrebe u proizvodnji i prometu i dr, a sve u cilju zdravstvene zaštite stanovništva.