vrnjacka banja apartmani

Turistička Organizacija

vrnjacka banja apartmani

Turistička organizacija Vrnjačke Banje, glavni je koordinator i nosilac svih poslova banje, koji se tiču unapređivanja, razvoja, planiranja i obavljanja turističkih delatnosti. Posao turističke organizacije je šarenolik i obuhvata sve što se tiče turističke ponude i uopšte turizma u banji. Neki od najznačajnijih poslova Turističke organizacije Vrnjačke Banje su:
– Izrade programa za razvoj turizma.
– Prostorno planiranje turističkih mesta i objekata na teritoriji opštine, u skladu sa propisima i uz donošenje odgovarajućih planskih akata.
– Unapređivanje opštih poslova povezanih sa prijemom, smeštajem i boravkom turista u Vrnjačkoj Banji.
– Podsticanje i rad na izgradnji sadržaja javnog karaktera i od javnog značaja, sa prevashodnim turističkim interesom.
– Koordisanje rada nosilaca turističke ponude u banji, i unapređivanje kvaliteta usluge, kao i turističkih i komplementarnih sadržaja, kako bi bio ostvaren aktivan turistički ambijent.
– Rad na organizavanju, stvaranju i održavanju turističko – informativne propagande delatnosti.
– Rad na organizovanju i relaizaciji kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje se održavaju u Vrnjačkoj Banji.
– Stvaranje uslova za organizovanje vrhunskih sportskih takmičenja.
– Popularisanje banje, na turističkom polju.
Zasluge Turističke organizacije za razvoj banje, su izuzetne. Od početka svog postojanja do danas, članovi ove organizacije davali su sve od sebe, kako bi razvili Vrnjačku Banju i obogatili njenu turističku ponudu. Aktivan rad i neprestano zalaganje, omogućili su da banja postane domaćin više prestižnih sportskih takmičenja i kulturnih manifestacija.
Kontakt Turističke organizacije Vrnjače Banje:
Ul. Vrnjačka 6/2
Tel: 036/611-105; 611-106; 611-107
Faks: 036/611-105
e-mail: tsc_vb@ptt.rs