U decembru u Vrnjačkoj Banji 9094 posetilaca

U decembru u Vrnjačkoj Banji 9094 posetilaca

U decembru u Vrnjačkoj Banji  9094 posetilaca

U decembru mesecu u Vrnjačkoj Banji je evidentirani 9094 posetilaca od čega 7502 domaćih. Ostvaren je ukupan broj noćenja od 32317 od čega su domaći gosti ostvarili 28503 i 3814 stranih turista.
U odnosu na isti period prošle godine evidentirano je 0,28 % više domaćih I 20,79 % više stranih turista.
Kao I 12,88 % više noćenja domaćih I 15,96 % više noćenja stranih turista. Prosečna dužina boravka iznosila je 3,8 dana domaćih i 2,4 dana stranih turista.Stepen iskorišćenosti kapaciteta u decembru 2013 u odnosu na 2012 povećan je za 1,46 procentnih poena odnosno za 20,28 % .
Ukupno je u 2013.godini evidentirano 158.146 posetilaca I to 136.470 domaćih i21.676 stranih.Ukupna posećenost povećana je za 13%, a broj noćenja za 19 %.