vrnjacka banja udruzenja i organizacije

Udruženja i organizacije

vrnjacka banja udruzenja i organizacije

U Vrnjačkoj Banji aktivno funkcioniše više udruženja i organizacija usmerenih na različite ciljne grupe i sa različitim sopstvenim ciljevima. Neka od tih udruženja i organizacija su Taksi udruženje, Udruženje banja Srbije, Udruženja Hotelijera Vrnjačke Banje, Turistička organizacija Vrnjačke Banje, Ženski centar Milica, Udruženje roditelja dece ometene u razvoju URDOUR, Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja i dr.
O onim najvažnijim i najaktivnijim na ovom sajtu možete pročitati opšti pregled, upoznati se sa ciljevima njihovih aktivnosti, načinima rada i ostalim opštim karakteristikama.