specijalna bolnica fontana

Udruženje hotelijera

specijalna bolnica fontana

Na sastanku okruglog stola, opštine Vrnjačka Banja, javila se potreba za osnivanjem jednog udruženja, koje će svojim radom unaprediti turističku ponudu lečilišta. Stvaranje udruženja hotelijera, takođe je bilo isprovocirano potrebom za saradnjom lokalne samouprave sa hotelijerama u banji, radi koordinacije rada, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.
Članovi udruženja Hotelijera su svi manji privatni hoteli, ali i veliki hotelski sistemi poput Specijalne bolnice „Merkur“, HTP Fontana, Poštanskog doma, Snežnika i još mnogih drugih. Mada su ovakva udruženja postojala pre rata, Udruženje Hotelijera iz Vrnjačke Banje, je prvo udruženje u našoj zemlji, posvećeno u potpunosti turistima i njihovim potrebama. Udruženje Hotelijera zaduženo je za obezbeđivanje informacija za turiste, omogućavanje prevoza i rezervacija, informisanje o detaljaima dešavanja u banji, prošlim, aktuelnim, i dolazećim manifestacijama. Jedan od osnovnih ciljeva udruženja je privlačenje kako stranih, tako i domaćih turista.
Sedište udruženja nalazi se u Vrnjačkoj Banji, a svoje prostorije udruženje poseduje i u Beogradu. Na već pomenutom sastanku Opštine Vrnjačka Banja, konstituisana je Skupština Udruženja, koja se sastoji od 11 redovnih članova, usvojen je Statut udruženja, a izabran je i Upravni odbor udruženja.
Kontakt:
Sedište: Vrnjačka Banja
Adresa: ul. Olge Jovičić 10, Vrnjačka Banja
PIB: 106415631
Matični br.:28002823
Odgovorna osoba: Aleksandar Vuković
Funkcija Oo: Predsednik udruženja
Telefon: 036 618 370
e-mail: vukaca@gmail.com