Udruženje roditelja dece ometene u razvoju URDOUR

Udruženje roditelja dece ometene u razvoju URDOUR, osnovano je 29. 08. 2006. godine u Vrnjačkoj Banji. Osnovano je sa ciljem da se deci i odraslima ometenim u mentalnom razvoju, kao i njihovim porodicama pruži podrška. Radionice ovog udruženja imaju za cij da svojim članovima pruže niz zabavnih aktivnosti, osećaj pripadanja, kao i da se čitave porodice suočene sa ovakvim problemom nađu među sebi sličnima. Popularisanje ovog problema na lokalnom nivou, takođe je jedan od ciljeva udruženja, kao i angažovanje što više pripadnika zajednice.
Frekfencija aktivnosti ovog udruženja je svakodnevna, a obavlja se u prostorijama veličine 130 m². Udruženje takođe nudi pomoć porodicama sa decom ometenom u razvoju, u projektu pod imenom „Dobar dan komšija“. Ovaj projekat obuhvata dva vida pomoći: „Predah“ i „Pomoć i nega u kući“ u nadi da će njegova realzacija doprineti održavanju stabilnosti porodice, pre svega u kriznim situacijama i ublažiti i/ili sprečiti zanemarivanje dece.
Udruženje roditelja dece ometene u razvoju već gotovo 7 godina funkcioniše, sa ciljem da njihove aktivnosti stvore bolje uslove za život, rad i razvoj dece i mladih sa smetnjama i poteškoćama u razvoju, kao i njihovih porodica.
Kontakt:
Ul. Cara Dušana, Zgrada stare Šumadije 20
tel: 063/638704