gosti u martu u vrnjackoj banji

Više gostiju u martu 2013. nego u martu 2012. godine

gosti u martu u vrnjackoj banji

Prema podacima opštinskog Odeljenja za finansije, lokalne javne prihode i privredu u Vrnjačkoj Banji je tokom marta meseca evidentirano 3242 posetilaca .Od toga je bilo 2981 domaći i 261 inostrani gost. Tokom marta meseca ostvareno je 12.873 noćenja. Kada se poredi mart ove i mart 2012 godine evidentirano je 69,47% više domaćih gostiju. Kada je reč o inostranim posetiocima bilo ih je 91,91% više. Stepen iskorišćenosti kapaciteta u martu mesecu iznosio je 10,46%. Prosečna dužina boravka što se tiče domaćih gostiju bila je 4,2 a inostranih 4,01 dan. Stepen iskorišćenosti kapaciteta u martu mesecu u odnosu na mart 2012.godine povećan je za 4,88% odnosno sa 5,58 % na 10,46 %.