Zdravstveni turizam u Vrnjačkoj Banji

zdravlje zdrava hrana

Zdravstveni turizam je jedna od najstarijih turističkih grana. Kako su temelji zdravstvenog turizma, u eksploataciji prirodnih lekovitih faktora određenog podneblja, ljudi su oduvek putovali u banje kako bi poboljšali kvalitet života uz pomoć vazduha, termomineralnih voda, lekovitog blata – peloida i ostalih prirodnih lekovitih faktora. Stručno i kontrolisano korišćenje lekovitih činilaca i fizikalne terapije, glavna su obeležja zdravstvenog turizma, koji je postojao i pre nove ere. Svima nam je poznato da kada, primera radi, dete ima astmu preporučuje se roditeljima da ga leti vode na more, a zimi na planinu kako bi prirodni faktori pomogli oporavak i unapredili opšte stanje organizma. I to je vid zdravstvenog turizma, čiji je lekoviti faktori grubom podelom dele na morske, toplotne i klimatske.

Danas zdravstveni turizam igra veliku ulogu u poboljšanju kvaliteta života pojedinca. Stresna svakodnevnica, nezdravo okruženje, nekvalitetan život i hrana, sve to doprinosi sve većoj zainteresovanosti i sve većom realnom potrebom za zdravstvenim turizmom. Zdravstveni centri ovog tipa, uglavnom banje, stoga danas igraju važnu ulogu u rehabilitaciji psiho – fizičkog stanja modernog čoveka. Banjski centri poseduju izgrađen i kontrolisan medicinski program, koji obuhvata balansiranu ishranu, prilagođenu pojedincu, mir, tišinu, balneoterapiju, fizikalnu terapiju i mnoge druge medicinske tretmane namenjene regeneraciji psiho  – fizičkog stanja modernog čoveka koji je svakodnevno izložen stresu.

Vrnjačka Banja je jedna od najstarijih i najpopularnijih banjskih lečilišta Srbije i kao takva, može se pohvaliti izuzetnim lečilišnim potencijalom. Na njenoj teritoriji nalazi se 7 termomineralnih izvora, od kojih se 4 koriste u medicinskim terapijama. Osim izvora Vrnjačka Banja poseduje i klimatske uslove, koji blagotvorno utču na ljudski organizam, a tu je  i pozitivan balans sunčeve radijacije koji je važan bakteriološki faktor. Okružena bujnim zelenim povrpinama, planimama Goč, Željin, Stolovi, gledićkim masivom, kao i velikom zelenom površinom u samoj banji (60 ha) – vrnjačkim parkom, banja je blagoslovena čistim vazduhom i prirodnim okruženjem koje je neophodno kako za oporavak tela tako i za oporavak duha. Veliki broj turista na godišnjem nivou poseti Vrnjačku Banju  zbog zdravstvenih problema i potrebe za rehabilitacijom pod stručnim nadzorom i uz pomoć prirodnih faktora.

U razvoju je i dentalni turizam Vrnjačke Banje, o kojem više informacija možete naći u zasebnom članku.